Skočiť na hlavný obsah

Etický kódex dodávateľa

Etický kódex dodávateľa společnosti Air Liquide

Spoločnosť Air Liquide sa riadi kódexom chovania, etikou, sociálnymi a ekologickými predpismi.
Vzhľadom na tieto pravidlá a predpisy je každý dodávateľ Air Liquide povinný dodržiavať tieto
etické normy vrátane svojich zamestnancov a subdodávateľov. 

Etický kódex dodávateľa spoločnosti Air Liquide

PDF - 111.73 KB

Air Liquide Supplier Code of Conduct

PDF - 147.34 KB

Protikorupčný vnútropodnikový kódex správania

PDF - 198.18 KB

Anti-Corruption In-house Code of Conduct

PDF - 131.61 KB