Skočiť na hlavný obsah

Dodávka kvapalín

Air Liquide ponúka moderné a kompletné zariadenie na bezpečné skladovanie skvapalnených plynov.

Air Liquide produkuje a skvapalňuje technické plyny (kyslík, dusík, argón). Z veľkých skladovacích nádrží sú dodávané v izolovaných kryogenických nákladných vozidlách pre našich zákazníkov. Preprava plynov ako kvapaliny umožňuje prenos a ukladanie väčšieho množstva výrobku za zníženú cenu.

Air Liquide ponúka moderné zariadenia umožňujúce skladovanie kvapalného plynu v mieste zákazníka. Typická inštalácia, prenajímaná zákazníkovi sa skladá z kryogénnej nádoby a jedného alebo viacerých atmosférických odparovačov.

V závislosti na aplikácii sú zásobníky dodávané v strednom tlaku (max. Dovolený prevádzkový tlak 17 MPa) alebo vysokom tlaku konštrukcie (max. Dovolený prevádzkový tlak 35 MPa). Veľkosť nádrže a typ odparovačov sú vyberané v závislosti na požiadavkách zákazníka.

Naše zásobníky podliehajú schváleniu bezpečnosti a riadenia rizík Air Liquide. Z toho vyplýva, že navrhované priemyselné riešenia sú v súlade tak s vnútornými bezpečnostnými pravidlami Air Liquide Group ako aj s predpismi slovenských orgánov.