Skočiť na hlavný obsah

Karty bezpečnostných údajov

Bezpečnostné karty (SDS) sú navrhnuté so správnymi postupmi pre manipuláciu so zmesou plynov a čistých plynov.

Karty obsahujú informácie ako sú fyzikálne údaje (bod topenia, bod varu, bod vzplanutia atď), toxicita, účinky na zdravie, prvá pomoc, reaktivita, skladovanie, likvidácia, ochranné pomôcky a postupy úniku.

Kliknite na kategóriu plynov :